Monday, October 27, 2008

DAYCEE ANN ROSE FECHT

Daycee Ann Rose Fecht - Photo courtesy of Christopher Sean Fecht 2008 - (click on image to enlarge)
Daycee Ann Rose Fecht is the daughter of Christopher Sean Fecht.

Jacob Fecht, Wm. C. Fecht, Wm. T. Fecht, Robert William Fecht, Chris Louis Fecht, Christopher Fecht, Daycee Ann Rose Fecht.

Patrick Walsh, Elizabeth Ann Walsh Fecht, William T. Fecht, Robert William Fecht, Chris Louis Fecht, Christopher Fecht, Daycee Ann Rose Fecht.

No comments: